DİL :

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Kalite Yönetimi

 

Kıraç Metal Kalite Yönetim Sistemi (KYS), İSO 9001:2008 standardı temel alınarak hazırlanmıştır. Kalite El Kitabı'nda anlatılan KYS, tüm firma çalışanları için uygulama sorumluluğu getirir. KYS, başta Yönetim Temsilcisi, bölüm yöneticileri ve Genel Müdür tarafından kurulur ve tüm firmada uygulanması sağlanır.

KYS, İSO 900:2008 standardının şartları ve Kıraç Metal'in iş süreçleri göz önüne alınarak dokümante edilmiştir.

Süreçlerimizin etkinliğinin sağlanması, Kıraç Metal üst yönetimin sorumluluğundadır. Süreçlerin etkinliği, performans göstergelerine bağlı olarak belirlenen kalite hedefleri ile sağlanır ve bu hedeflere ulaşabilme dereceleri sürekli değerlendirme altında tutulur.

 

Kalite Politikamız

 

Kıraç Metal Üst Yönetimi, müşterilerine sunduğu hizmet ve faaliyetlerin, daima yasal düzenlemelere ve müşteri beklentilerine uygun olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almayı ve bunun için gerekli bütün kaynakları ayırmayı taahhüt eder.

Kıraç Metal Üst Yönetimi; tanımlanmış, yürürlüğü konmuş ve uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi'ne tam olarak uymayı, ve bu sistemin optımal şekilde çalışması için gerekli olan bütün kaynakları (eğitimli personel, ekipman, cihazlar, bilgisayar,...) tahsis etmeyi taahhüt eder.

Tüm faaliyetlerini, çalışanlarının katılımını teşvik edecek ve paydaşlarının beklentilerini karşılayacak şekilde planlamayı,

Kalite yolculuğunda sahip olduğu fırsatları değerlendirerek sürekli iyileştirmeyi ilke edinen bir yaklaşımla faaliyetlerini sürdürmeyi taahhüt eder.

 

İş Güvenliği Politikası

 

Kıraç Metal'in politikası, tüm projelerinde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak, kendi çalışanları, ziyaretçileri ve taseronları için güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamaktır. Bu doğrultuda çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi, sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, işletme içerisinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tesbit etmeyi ve ortadan kaldırmayı politikamız olarak benimseriz.

 

Çevre Politikası

 

Kıraç Metal olarak çalışan tüm fabrika personeli ile birlikte çevre politikası hedeflerimiz arasında çevreyi koruma, sürekli çevre yönetim sistemlerini geliştirme, enerji tasarrufu, çevre kirliliğinin önlemesi ve bu politikanın uygulanması için tüm personele gerekli çevre eğitiminin verilmesi dolaysıyla çevre bilincini arttırmak ve onları çevreye sorumlu bir şekilde çalışmaya tesvik etmektir.